Logo_Niwo

NIWO

Het NIWO (Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie) is sinds jaar en dag de vergunningverlener voor het wegtransport.

Op grond van de Wet wegvervoer goederen verleent de NIWO Eurovergunningen aan bijna 15.000 transportondernemingen die zich in Nederland bezighouden met goederenvervoer over de weg. Iedere 5 jaar toetst de NIWO of de ingeschreven bedrijven voldoen aan de vier in de wet omschreven kwalitatieve eisen, namelijk;

  • Kredietwaardigheid
  • Betrouwbaarheid
  • Vakbekwaamheid
  • Reële vestiging

De NIWO heeft dan ook als doel het bevorderen van het goed functioneren van de markt van het  binnenlandse en grensoverschrijdende beroepsgoederenvervoer over de weg.

VIHB

Ook beheert het NIWO een lijst met als doel de betrouwbaarheid en kwaliteit te garanderen van bedrijven die zich bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.

Dergelijke bedrijven zijn verplicht om het zogenoemde VIHB certificaat te behalen, VIHB staat hierin voor;

V = vervoerder van afval

I  = inzamelaar van afval

H = handelaar in afval

B = bemiddelaar in afval

Ieder bedrijf dat aanspraak wil maken op een VIHB vergunning moet aan kunnen tonen betrouwbaar te zijn aan de hand van een geldige VOG (verklaring omtrent gedrag), tevens moet de vakbekwaamheid aangetoond worden door een vakdiploma. Is een bedrijf in bezit van een Eurovergunning dan voldoet deze per definitie aan de voorwaarden voor een NIWO VIHB registratie, zodoende kan het desbetreffende bedrijf een VIHB nummer aanvragen om op de VIHB lijst te komen.

Buitenlandse ondernemingen in bedrijfsafval en gevaarlijke stoffen die in Nederland actief zijn hebben ook de verplichting om zich te registreren bij het NIWO om op de VIHB lijst te komen.

NIWO – VIHB – Algemeen Pallet Centrum

Aangezien het Algemeen Pallet Centrum bij diverse partijen pallets opkoopt en deze vervoert beschikken wij (natuurlijk) ook over een NIWO VIHB Certificaat. Op de website van het NIWO kan men naar bedrijven met bijbehorend VIHB nummer zoeken. Daar zijn wij dus ook vindbaar, onder de naam “Algemeen Pallet Centrum B.V.”, met bijbehorende code 527894 VIHX.