Algemeen Pallet Centrum BV (APC Pallets) is ISPM 15 gecertificeerd. Dit betekent dat we dus een vakbekwame en gecertificeerde leverancier van houtproducten zijn.

Ispm15 Certified

Wat is ISPM 15?

De wereldstandaard Fytosanitaire maatregelen Houten Verpakkingen (ISPM 15) is opgesteld door de International Plant Protection Convention (IPPC) en vastgelegd onder de titel ‘Guidelines for regulating wood packaging material in international trade’. Deze maatregelen voorkomen verspreiding van levend ongedierte door transport van houten verpakkingen.

Hout voor (stuw)houten verpakkingen dient voor internationaal transport behandeld en gemarkeerd te worden. De ISPM 15 geeft onder meer aan welke producten behandeld moeten worden, de methoden die hiervoor zijn toegestaan en de wijze waarop de markeringen op deze producten moeten worden aangebracht. Steeds meer landen stellen bij invoer van houten verpakkingen verplicht dat aan de eisen van ISPM 15 wordt voldaan. Inkopers en gebruikers van houten verpakkingen, zoals APC Pallets, wordt met deze certificatie probleemloos wereldwijd transport gegarandeerd.

Logo Ippc2 T

Algemene eisen internationaal

Om aan deze certificering te voldoen, gelden internationale regels. De behandelingseisen voor houten verpakkingen conform ISPM 15 zijn als volgt:

  • Een hittebehandeling met een conventionele stoom of kiln dried (kunstmatig gedroogd) behandeling (HT): 56°C gedurende 30 minuten.
  • Een hittebehandeling met diëlektrische verwarming (DH): 60°C gedurende 1 minuut.
  • Begassing met methylbromide (MB). Deze behandelmethode is per 18 maart 2010 binnen de EU verboden. Dit vanwege een verbod op het gebruik van methylbromide. In landen buiten de EU wordt deze behandelmethode nog wel toegepast. Ook deze houten verpakkingen voldoen aan de ISPM 15 eisen.

Na de ISPM 15 behandeling dienen de houten verpakkingen voorzien te worden van het unieke merkteken van de geregistreerde onderneming, zoals voorgeschreven door de IPPC. Vanzelfsprekend voldoet onze organisatie hieraan.